Kris De Witte, Notaris te Ninove

 

Kris De Witte

Notaris te Ninove

In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 80 artikels.

51 De voordelen van je testament te registreren!
Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar

52 Kan je een zorgverlener opnemen in een testament?
Mensen zijn gehecht aan hun familie, aan hun vrienden... maar wat als je op een dag ernstig ziek val

53 Kan je een testament achteraf herroepen of wijzigen?
Een testament klinkt niet echt modern, maar het is wel bijzonder nuttig instrument in onze moderne s

54 Hoe zit het nu écht met het erfrecht van je kinderen?
Axel Daeseleire pakt ons elke donderdag op VTM opnieuw mee in zijn zoektocht naar verloren erfgename

55 Een testament opstellen: hoe begin je er aan?
Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaa

56 Wat betekent de « fictieve massa »?
Op notaris.be gebruiken wij vaak de begrippen “vermogen”, “nalatenschap” of

57 Een testament opstellen
Klik op de afbeelding om te downloaden

58 Codicil
Deze heel specifieke juridische term wordt uitsluitend gebruikt voor een apart bijvoegsel bij een te

59 Legataris
Degene aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat.

60 Testamentaire voogdij
Benoeming in het testament van de ouders wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderja

61 Testament
Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal

62 Notarieel (openbaar) testament
Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris

63 Bewindclausule
Clausule die in een testament wordt opgenomen om aan een derde, een vertrouwenspersoon de opdracht t

64 Strafbeding
Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam be

65 Testamentuitvoerder
De taak van de testamentuitvoerder bestaat er in te zorgen dat iedere erfgenaam datgene krijgt waaro

66 Duo-legaat
Erven doormiddel van een testament kan duur uitvallen. De erfbelasting kan immers hoog oplopen. Met

67 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het over

68 Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?
Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft, kan niet per testament beschikken.

69 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een de

70 Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso

71 Naar de notaris voor mijn testament?
De notaris kent alle wettelijke regels en formaliteiten. U heeft er dus alle belang bij om hem te ra

72 Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerl

73 Welk testament is het beste?
Er bestaan drie soorten testamenten : 1. het internationaal testament Dit is eender welk geschrift,

74 Aan welke voorwaarden moet een eigenhandig testament voldoen?
Om geldig te zijn moet het testament voldoen aan drie vereisten: 1. het moet door de testamentmaker

75 Welke formaliteiten moet ik vervullen om in het bezit van de nalatenschap van één van mijn ouders te komen?
1. Er bestaat geen testament of uiterste wilsbeschikking. In dat geval komt de nalatenschap ingevolg

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .